Th?c u?ng b? d??ng

Nhà Hàng Chay Sân May

Ki?m tra ??n hngHome H??ng d?n
Lỗi
 • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

Th?c u?ng b? d??ng

PDF. In Email
Thứ hai, 01 Tháng 3 2010 22:45
 • S?c kh?e d?i do
  • Cam, to v c r?t s? n?p thm n?ng l??ng Vitamin C cho b?n ?? b?t ??u ngy m?i.
 • H??ng d?a qu m?
  • Th?m, s?a d?a v yaourt s? t?c kh?c mang b?n tr? v? vng sng n??c mi?n Ty.
 • Ma h t??i mt
  • ?u ??, chanh dy, chanh t??i m?t lo?i sinh t? th?m ngon quy?n mi, r?t t?t v b? d??ng cho s?c kh?e c?a b?n.
 • Ln da sng ng?i
  • Xoi, kiwi v yaourt ng?t ngo v th?m ngon v?i nhi?u Vitamin C, mang l?i cho b?n ln da m?n mng.
 • T??i nh? hoa
  • Du t??i v to s? r?t t?t cho b? my tiu ha c?a b?n.
 • Bnh minh m?i
  • H?n h?p du, chu?i, to v yaourt lm d?u ng?t cho b?n c?m th?y nh? nhng & s?ng khai.
 • Cu?c s?ng nhi?m m?u
  • S? k?t h?p tuy?t v?i gi?a cam, s?a chua v m?t ong gip t?ng c??ng kh? n?ng ?? khng v thanh l?c cc ch?t ??c t? ra kh?i c? th?.
 • B m?t tu?i tr?
  • M?t lo?i th?c u?ng pha tr?n gi?a nho, yaourt v m?t ong r?t giu ch?t antioxidant, gip lm ch?m quy trnh lo ha c?a c? th?. H??ng v? ng?t h?i chua s? lm cho b?n ph?n ch?n v kh?e kho?n l? th??ng.

N??c p tri cy
 • Th?m
 • To
 • Nho
 • Chanh dy
 • D?a h?u
 • Cam v?t
 • Chanh, t?c p
 • ?i
 • B??i
 • Du
 • Th?p c?m

Sinh t?
 • Xoi
 • Cam
 • Du
 • B?
 • Th?m
 • D?a
 • ?u ??
 • C chua, c r?t
 • Chu?i

Yogurt
 • Yogurt ?
 • Yogurt du
 • Yogurt tri cy

Tr cc l?ai
 • Tr Atis
 • Tr xanh Thi Nguyn
 • Tr hoa cc
 • Tr cung ?nh
 • * Tr t? ch?n

Khc
 • Tr ?/nng
 • D?a t??i
 • Rau m ??u xanh
 • T?c xay
 • Aquafina
 • Orangina
 • 7 Up
 • Pepsi
 • Soda chanh
 • Lipton nng
 • Lipton ?
 • S?a t??i
 • Chanh mu?i
 • T?c x mu?i
Cập nhật ngày Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 17:02
 

Gi? Hng C?a B?n

Gi? Hng:
0 Mn ?n T?ng s? ti?n: 0 VN?

0 Món ăn
0 VN?771 Lê Hồng Phong (Nối dài), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Bản quyền thuộc về Công Ty CPDV Lạc An
(08) 3 507 1628