Th?c ??n ?a d?ng

Nhà Hàng Chay Sân May

Ki?m tra ??n hngHome H??ng d?n
Lỗi
 • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

Th?c ??n ?a d?ng

PDF. In Email
Thứ sáu, 16 Tháng 1 2009 05:25

Nh hng chay chng ti c r?t nhi?u mn ?n ngon v ?a d?ng cho qu khc l?a ch?n

 • N?m ?i g Sn My
 • N?m ?i g kho tiu
 • N?m r?m kho tiu
 • ??u khun chin x? ?t
 • ??u khun rang m
 • ??u h? d?n kha n??c d?a...
  Khai v?
  • G?i cu?n
  • B cu?n
  • Cu?n di?p
  • Ch? gi Sn My
  • Khoai ty chin
  • Honh thnh chin
  • Khoai mn chin c?m
  • Sp

  G?i
  • N?m ??u xc bnh trng (m?i)
  • G?i n?m Sn My
  • G?i mt non
  • G?i rau mu?ng
  • G?i ng sen
  • G?i rau cu

  Mn chnh
  • N?m ?i g Sn My
  • N?m ?i g kho tiu
  • N?m r?m kho tiu
  • ??u khun chin x? ?t
  • ??u khun rang m
  • ??u h? d?n kha n??c d?a
  • ??u h? kho th?p c?m
  • ??u h? non T? Xuyn
  • C ri N?m
  • C tm kho g?ng
  • Mt non kho n??c d?a
  • ??u h? ch?ng t??ng (m?i)
  • ??u h? lu?c ch?m mu?i tiu (m?i)
  • Tu h? ky nho chao
  • M c?n ph l?u
  • M c?n xo x? ?t
  • N?m bo ng? xo c ri (m?i)
  • M xo gin
  • M xo m?m
  • Bn g?o xo
  • H? ti?u xo
  • Bn ch? gi
  • H? ti?u/m n??c
  • Bn Hu?
  • Bn Thi
  • C?m chin Bt B?u
  • C?m chy Sn My
  • C?m tr?n Sn My
  • C?m b (m?i)

  Mn rau
  • M??p xo n?m r?m
  • Ng?ng c?i s?t n?m ?ng c
  • C?i tha s?t n?m ?ng c
  • ?ng c d?n s?t d?u ho (m?i)
  • Bng c?i xo th?p c?m
  • Laghim xo
  • Laghim lu?c ch?m ba v?
  • N?m xo b?p non

  Mn canh
  • Canh chua
  • Canh c?i b? xanh
  • Canh rong bi?n
  • Canh m?ng chua
  • Canh kh? qua d?n
  • Canh b ??

  Mn l?u & bn
  • L?u n?m Sn My
  • L?u Thi chua cay
  • L?u m?m

  Trng mi?ng
  • Cocktail tri cy
  • Ch ??u ??
  • Ch h?t sen
  • Tri cy th?p c?m
  • ??c bi?t: Buffet Ch cc ngy 30,01,14,15 AL

  Cập nhật ngày Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 17:02
   

  Gi? Hng C?a B?n

  Gi? Hng:
  0 Mn ?n T?ng s? ti?n: 0 VN?

  0 Món ăn
  0 VN?  771 Lê Hồng Phong (Nối dài), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
  Bản quyền thuộc về Công Ty CPDV Lạc An
  (08) 3 507 1628